Emne: intro

Er du introvert ? forts

BRUG DIG SELV BEDST
Groft skåret op er de ekstroverte gode tid at arbejde sammen med mange mennesker, mens introverte er vedhildende og dygtigste til at fordybe sig i problemstillinger og analytisk arbejde på egen hånd. Og mens de ekstroverte er gode til at netværker med mange forskellige, er introverte gode til at skabe dybere relationer med få, lytte til andre og bruge deres evne til at observere og reflektere og afkode andre mennesker.
Opdelingen af introvert og ekstrovert er dog sat på spidsen. Fir ingen er kun introverte eller ekstroverte. Alle har bare deres præference et af stederne. Derfor er hverken introvert eller ekstrovert adfærd umuligt for nogle af partnerne – det kræver bare mere eller mindre energi.
Derfor er opgaven at finde balancen. En introvert kan godt holde et rigtig godt oplæg, Det kræver bare lidt mere forberedelse. Og så tager den introverte ikke i biografen eller til håndbold bagefter, for så skal batterierne lades op. Det handler om at være helt klar over, hvad der dur for en, og hvordan man bruger sig selv bedst muligt.