Emne: kognitive vanskeligheder

Sådan styrker du selv din kognition

Når man kender sin kognitive stil og er bevidst om sine særlige kognitive
vanskeligheder, kan man fx styrke og støtte sin kognition ved at:
• Holde regelmæssige pauser for at styrke sit samlede funktionsniveau.
• Minimere forstyrrelser og støj for at forbedre opmærksomheden.
• Få hold på forstyrrende tanker om ting, man skal huske, ved konsekvent at bruge to-do-lister.
• Opøve faste rutiner for daglige gøremål for at støtte overblikket og planlægning og
og kompensere for manglende kognitiv energi.
• Sørge for at bruge en kalender konsekvent for at støtte overblikket og hukommelsen.
• Have faste pladser til ting som nøgler, mobiltelefon og vigtige breve og papirer, hvis
man har svært ved at huske og skabe overblik.
• Lave aftaler med familiemedlemmer og venner om sammen at gå til sport og deltage i
sociale aktiviteter, hvis man har svært ved at igangsætte og motivere sig selv.