Tag Archives: krævende forælder

Hvilken forældertype har du haft i din barndom? forts.

Den umodne forælder Er karakteriseret ved ikke at påtage sig det voksne ansvar. Det kan være en psykisk skrøbelig person, som fx har svært ved at rumme barnets følelser og alderssvarende adfærd. Eller det kan være forælderen, som ønsker en venskabsrelation frem ofr en foræder-barn-relation,