Emne: krævende forælder

Hvilken forældertype har du haft i din barndom? forts.

Den umodne forælder
Er karakteriseret ved ikke at påtage sig det voksne ansvar. Det kan være en psykisk skrøbelig person, som fx har svært ved at rumme barnets følelser og alderssvarende adfærd. Eller det kan være forælderen, som ønsker en venskabsrelation frem ofr en foræder-barn-relation, og undgår konflikter ved ikke at sætte grænser. Det kan være forælderen, der bruger barnet som fortrolig og psykisk støtte. Det betyder at der ikke er passende grænser mellem barn og voksen, og barnet får et ikke aldersvarende ansvar.

Konsekvenser for det voksne barn: børn af denne forældretype bliver små voksne, der går glip af at få lov til at være børn. Som voksne bliver de meget empatiske og givende over for andre mennesker. Hvis ikke de konstant er givende, kan de føle skyld og meningsløshed. Det voksne barn kan derfor have svært ved at tage hensyn til egne behov og følelser og kan være bange for egne stærke følelser, fordi de havde magt til at overvælde forælderen i barndommen. Relationen til forælderen kan være præget af ambivalens, fordi det voksne barn på den ene side vil have svært ved at slippe ansvaret for forældrene, og samtidig kan reagere med vrede rettet mod forældrene. Det voksne barn kan få svært ved at indgå i ligeværdige relationer til andre mennesker.

Og ikke mindst; hvilken forælder type er du? og hvilken vil du gerne være?