Emne: krigsveteraner

Posttraumatisk stresssyndrom

I daglig tale kaldet PTSD, som står for Post Traumatisk Stress Disorder.
Posttraumatisk stresssyndrom er en psykisk reaktion på en katastrofal hændelse.
Lidelsen giver typisk nogle af følgende reaktioner:
Problemer med at falde i søvn / sove igennem. Tendens til at blive irritabel eller at fare sammen. Koncentrationsbesvær. Støjfølsom. Overdreven vagtsomhed. Fysiologiske reaktioner som sveden, hjertebanken og åndenød. Oplevelse af distance eller fremmedfølelse i forhold til andre. Begrænset følelsesmæssigt register.

Vi har netop oplevet katastrofen i Oslo, som helt givet vil betyde, at mange af de implicerede vil komme til at udvikle posttraumatisk stresssyndrom, hvis de ikke kommer i den rette terapeutiske behandling.
I USA har man gode erfaringer med at behandle posttraumatisk stresssyndrom med tankefeltterapi. Forsøg med behandling af soldater hjemvendt fra krigszoner, har vist en fuldstændig eller delvis succesfuld behandling i omkring 75 % af tilfældene.
Herhjemme er tankefeltterapi endnu ikke en anerkendt terapiform. Derfor bliver hjemvendte danske soldater ikke tilbudt denne behandlingsform. Desværre.
Hos mig indgår tankefeltterapien i den psykoterapeutiske behandling til det bedst mulige resultat.

Der er endnu ikke udført danske videnskabelige undersøgelser. TFT/EFT er derfor ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk hjælp.

læs mere om PTSD