Emne: mærke efter

Er du altid rastløs?

Vi oplever alle sammen rastløshed fra tid til anden. Vores rastløshed kan kaldes eksistentiel, når den handler om, at vi har svært ved at acceptere de grundlæggende vilkår i livet.
At være rastløs er dog ikke kun negativt for os, for rastløsheden kan også være en drivkraft, der får os til at forandre noget i vores liv, som giver mening for os.

ARBEJDE MED DIN RASTLØSHED
Stil dig følgende spørgsmål:
1. Hvorfor gør jeg som jeg gør? Er det hensigtsmæssigt for mig?
2. Hvilke værdier ligger til grund for den måde, jeg lever mit liv på?
3. Hvilke værdier ønsker jeg at bygge mit liv på? Hvad er vigtigt for mig?
4. Stemmer de værdier, jeg ønsker at leve efter overens med de værdier, jeg rent faktisk lever efter?
5. Hvad kan jeg gøre – eller lade være med at gøre – for at bringe mit liv i større overenstemmelse med mine værdier.