Emne: mistillid

Angst næres af forventning om det perfekt liv

Den grundlæggende tillid mellem mennesker, har vi ikke i samme grad som tidligere. Grundlæggende vil være gode forældre, gode i relationer og gøre vores arbejde godt, men i dag er der mange eksempler på, at vi indretter samfundet efter, at folk ikke som udgangspunkt vil det gode. Den manglende tillid går ud over noget andet. Vi har en dagsorden præget af mistillid, hvor der er begrænset rummelighed i forhold til fejl og mangler. Tillid er mange steder erstattet med kontrol, og en af konsekvenserne er, at alt for mange mennesker får et arbejdsliv, hvor de er bange for at begå fejl. Den kontrol, angsten afføder, sætter sig i relationerne og kommer til at præge den mellemmenneskelige kultur.
Det er ikke kun voksnes liv, som er præget af kontrol. Det gælder også børnenes skoleliv.
Elever i folkeskolens yngste klasser er bange for, hvordan det går dem, når der er test. Vi er gået tilbage til en kultur, hvor kontrol og angst dominerer. Det er godt at stille krav til børn, men det skal ske i en tillidsfuld atmosfære. For at udvikle sig til et frit og udfoldet menneske, skal man opleve tillid, omsorg, tryghed og kærlighed. I dag lever vi i et samfund, som nærmest gør det modsatte, og det sætter aftryk i personligheden, som gør, at man er mere tilbøjelig til at udvikle en angstlidelse senere i livet.