Emne: overansvarligt

Hvad er stress?

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet. Man kan blive stresset på arbejdspladsen i perioder, hvor den årlige statusrapport skal være færdig, hvor hele lageret er ved at blive bygget om, eller hvor man må løbe ekstraordinært hurtigt på grund af mange sygemeldinger blandt personalet. Man kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger i privatlivet, fx i forbindelse med flytning eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.

DEFINITION PÅ STRESS
Man kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har. Forenklet kan stress beskrives hvor krav og ressourcer er i ubalance og derfor giver stress.
Begrebet ‘krav’ skal forstås bredt. Det kan være arbejdsmæssige krav eller krav i privatlivet, ligesom det kan være fysiske eller følelsesmæssige krav. Ressourcer er bredt defineret som tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud og endelig det mere udefinerbare ‘måden, man ser tingene på’, altså det enkelte menneskes tilgang til verden.
Billedligt talt siger et gammelt kinesisk ordsprog, at nogle mennesker bygger læskure, når det trækker op til storm – andre bygger vindmøller.
Mennesker møder og oplever nye udfordringer på forskellige måder. En foredragsholder, som skal tale for en stor forsamling, kan tænke: “Der sidder mange mennesker nede i salen – er jeg mon god nok?”. En anden foredragsholder vil tænke: “En helt fyldt sal – det var da dejligt”.
Og så er vi tilbage igen til den måde vi tænker på. Det har en stærk indflydelse på hvordan vi oplever verden.