Emne: posttraumatisk stress

KOGNITIVE FORSTYRRELSER

Alle oplever indimellem kognitive vanskeligheder, fx hvis man er meget træt eller føler sig stresset. Man
mister måske overblikket, taber tråden i en samtale og glemmer, hvad man var i gang med. Det går som
regel over igen, når man har fået sovet eller slappet af. Anderledes er det for mennesker med psykiske sygdomme
eller problemer. Mennesker, der har været syge af depression, angst eller stress, har ofte kognitive
vanskeligheder, længe efter at de er blevet erklæret raske igen. Kognitive vanskeligheder er ikke synlige i sig
selv. De forveksles ofte – både af personen selv og de pårørende – med dovenskab og manglende evne
til at tage sig sammen. Men man kan træne og støtte sine kognitive færdigheder og dermed håndtere de
kognitive vanskeligheder.

SÅDAN VISER KOGNITIVE VANSKELIGHEDER SIG

Hvis man har kognitive vanskeligheder som følge af længerevarende
stress eller depression, kan det vise sig ved:
• at man ikke længere er så effektiv.
• at man ofte glemmer aftaler og ting.
• at man har svært ved at nå flere forskellige ting i løbet af en dag.
• at man udmattes i større selskaber, hvor flere mennesker taler på
en gang.
• at det er svært at overskue planlægning af aktiviteter frem i tiden.
• at det er vanskeligt at takle uforudsete hændelser i dagligdagen.
• at det er svært at honorere kravene på studiet eller på arbejdet.