Emne: robuste børn

Selvskade – Cutting

Selvskadende adfærd blandt unge er ikke et nyt fænomen. Det har eksisteret i mange år, men forskning foretaget af bl.a. professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet, Bo Møhl, viser, at over en femtedel af gymnasieelever i Danmark, enten enkelte eller gentagne gange, har prøvet at skade sig selv.
Samme undersøgelse påpeger, at danske unge har en af de højeste rapporterede selvskaderater i EU. Her svarede 21,5 procent, at de havde gjort skade på sig selv på et tidspunkt – 16,2 procent svarede, at det var inden for det seneste år.
”De bruger det som en slags selvmedicinering, hvor smerten bliver en flugt fra en uudholdelig følelse, der overvælder dem”, og at det ofte skyldes et lavt selvværd og traumatiserende oplevelser i barndommen.
Mange unge mennesker i dag har ondt i livet. Det, at skære i sig selv er en overlevelsesstrategi – en måde at håndtere følelser på. I det øjeblik det sker, giver det et øjebliks ro”.

Der er blevet talt en del om robuste børn, og der findes en del god litteratur om, hvordan du hjælper dit barn til at blive robust. Det kræver også robuste forældre, forældre der tør sætte ”rammer”, og stille realistiske krav til deres barn. Og her taler jeg ikke om forventningspres.
Robuste børn er bedre rustet til at håndtere følelser.