Emne: samfund

Stress

Stress er et alvorligt samfundsmæssigt problem og samtidig noget, som invaliderer tusindvis af mennesker, men begrebet er blevet upræcist og elastisk.
Problemer i arbejdslivet bliver i stigende grad forstået via stressbegrebet. Professor Svend Brinkmann efterlyser kollektive analyser og løsninger på udfordringerne ved et samfund som hylder tempo og forandringer.

Det kan se ud som om Danmark er blevet ramt af en stressepidemi. Mere end hver femte har været så stresset, at han eller hun har overvejet at søge læge, siver en undersøgelse foretaget blandt 5000 adspurgt for psykiatrifonden i 2011.
Ser man på specifikke målgrupper, er udbredelsen af problemet endnu større. 49 procent af gymnasielærerne oplever stressymptomer, og 33 procent af de studerende ved Københavns Universitet oplever stærke stresssymptomer i hverdagen, viser en undersøgelse foretaget blandt 7500 studerende. Svend Brinkmann, der er professor i psykologi ved Aalborg Universitet, har gennemgået resultaterne i en række undersøgelser om stress.

I en ny antologi om stress, ”Nye perspektiver på stress”, diskuterer han, hvordan vi kan forstå udbredelsen af stress. Brinkmann mener, at stress som begreb er blevet udvandet. Derfor kan man både møde forskere, som fremstiller stress som folkesygdom, og andre, som bruger ordet som et synonym for travlhed og utilfredshed.