Emne: terapi

Om selvværd hos børn

Børn har brug for inddragelse
Børn har ikke brug for opdragelse i traditionel forstand, de har brug for inddragelse. De skal ikke ”drages op” af en umenneskelighedens sump, sådan som man forestillede sig det et godt stykke ind i det forrige århundrede. Børn skal derimod inddrages i det fællesskab, de fødes med et brændende ønske om at blive en del af. De skal inddrages i livet, i hverdagen og i hverdagens gøremål på en måde, så de oplever, at de udfylder en vigtig og betydningsfuld plads i fællesskabet. På den måde vil deres menneskelighed og samfundssind ganske naturligt udfolde sig ud i fuldt flor.

Under hele den udviklingsproces spiller selvværdet en meget central rolle.

Selvværd er den diametrale modsætning til en ”væren sig selv nok”. Selvværd, fællesskab, samhørighed og samfundssind er uløseligt forbundet med hinanden, og de bedste betingelser, for at selvværdet kan folde sig ud hos hver enkelt af os, er ved, at det sker i en atmosfære af frihed, ligeværdighed, accept og tillid.

Jo mere bevidst og målrettet du arbejder dig i retning af at udvikle selvværd hos dig selv og dit barn jo mere vil du opdage, hvilken enestående sammenhængskraft selvværd besidder. En sammenhængskraft, som både vil kunne mærkes i jeres indre, i jeres indbyrdes relation og i jeres relation til mennesker i det hele taget.

Børn er et spejl af dig, lider du af lav selvværd vidergives dine mønstre til barnet.

Få hjælp til et bedre selvværd, ring eller skriv til mig