Emne: uperfekt

Det uperfekte menneske

Det uperfekte menneske har næsten ikke sin gang på jorden længere, og det er noget rigtigt rod, for ingen er perfekte

“Vi har en dagsorden præget af mistillid, hvor der er begrænset rummelighed i forhold til fejl og mangler. Tillid er mange steder erstattet med kontrol, og en af konsekvenserne er, at alt for mange mennesker får et arbejdsliv, hvor de er bange for at begå fejl. Den kontrol, angsten afføder, sætter sig i relationerne og kommer til at præge den mellemmenneskelige kultur”. -siger Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt for nyligt i et interview i Kristlig dagblad.

Og jeg kan kun bekræfte hendes udtalelse. I min praksis møder jeg hver dag klienter med denne problemstilling. Og når de har lært at have tillid, istedet for kontrol, føler de at livet er lettere at leve