Emne: utilfredshed

Stress forts.

”Stress er et alvorligt samfundsmæssigt problem og samtidig noget, som invaliderer tusindvis af mennesker, men begrebet er blevet upræcist og elastisk. Vi har, vandet problemet så meget ud, at man ikke kan skelne alvorlige stressproblemer fra klynk og manglende evne til at bide tænderne sammen, ” siger han.
Når forekomsten af stress er så relativ høj i store befolkningsundersøgelser, kan det skyldes, at hverdagslivet i sig selv er blevet sygeliggjort, mener Brinkmann.

Når hverdagens trængsler psykologiseres, bliver travlhed og træthed til stress.
Vi fortolker hverdagen med dens uundgåelige problemer i termer, som er hentet fra psykologien og psykiatriens sprog, og det er udbredt at tale i flæng om angst, depression og stress.

Men har man haft en svær depression, vil man næppe kunne genkende den tilstand, som en anden taler om, som en depression ud fra en folkepsykologisk tilgang, hvor der ofte vil være tale om en sygelig gørelse af hverdagsagtige udfordringer.
Sygeliggørelsen af hverdagen handler om, hvilket sprog det moderne menneske har til at forstå livsproblemer. Her har psykologien vundet indpas de sidste årtier.
Engang forstod vi vores problemer ud fra eksistentielle, moralske eller religiøse forståelsesformer, men i dag er der sket en sproglig nedsivning fra psykologien til at forstå menneskelig lidelse og ubehag.

Den tyske sociolog Hartmut Rosa har analyseret det moderne menneskes forhold til tid og konkluderer, at der er sket en social acceleration. Konsekvensen er, at mennesker oplever en permanent underskud af tid, skønt vi har en række teknologiske hjælpemidler, som burde give os mere tid til at læne os tilbage. Vi skal producere mere og vækste mere.

På næsten alle samfundets arenaer er tempoet skuret op, og så er det jo naturligt nok, at folk oplever, at de har travlt. Der er fokus på, at man skal udvikle sig og omstille sig, som om tingene er gode, hvis bare de er nye. Psykologisk ved man, at det er godt at slå rødder, men i vores tid er det nærmest suspekt at slå rødder, for så kan man jo risikere at gro fast.