Depression

DEPRESSION genkendes f.eks. som negative tankemønstre, bekymringstanker, selvmordstanker, (“..de andre vil være bedre tjent uden mig.”)
Selvbebrejdelser, skyldfølelser, ikke at slå til, utilstrækkelighedsfølelser mm.
Du kan også have en pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at du ikke kan finde hvile.
Selvtillid og selvværd kan være svært reduceret. Trætheden og uoverkommelighedsfølelsen kan være dominerende.
Symptomer er der mange af, det vigtigste af alt er dog at DU kan få livskvalitet igen. Og det er muligt med kvalificeret terapi.

DEPRESSION kan ofte forklares med mere eller mindre konkrete, udefra kommende hændelser, som går ind og påvirker vores psyke.
På forskellige tidspunkter i vores liv, kan vi have større eller mindre sårbarhed. Sårbarheden kan skyldes nederlag eller tab, skuffelser eller kritik, svigtende omsorg, konflikter eller alvorlig sygdom. Selv en ellers glædelig begivenhed som en fødsel, et bryllup eller flytning, kan udløse en depression.

Uanset hvilken type depression du har, så vil en kombination af TFT og kognitiv terapi være de bedste redskaber jeg vil benytte i et terapiforløb.
Du vil selv lære at arbejde med begge redskaberne, og du vil opdage, hvordan arbejdet med TFT vil øge dit energiniveau mærkbart dag for dag.
At arbejde med sin depression kan føles som en kæmpe uovervindelig udfordring. Tanker som; kan det overhoved nytte noget, jeg orker ikke, det er meningsløst, – kan fylde en del.
Det er min erfaring, at der oftest ligger andre følelser under depressionen, det kan afdækkes i et terapiforløb, og jeg vil støtte dig til at ”arbejde” med de underliggende følelser. Det kan også indebære ”hjemmearbejde” for dig i form af at skrive eller læse relevante emner.

Er du i tvivl om hvad der er bedst for dig, så skriv til info@tankefelt.com, eller ring til mig på 2253 0354 og få tid til en gratis og uforpligtende rådgivningsamtale.

Læs klienthistorier om depression.