Lavt selvværd

“Alt for mange mennesker lider under lavt selvværd, og resultatet er, at de går glip af god livskvalitet, fordi de begrænser sig selv unødigt”

LAVT SELVVÆRD genkendes f.eks. ved, at man ikke føler sig god nok, at man dømmer sig selv for hårdt, at man opfatter sig selv negativt, at man synes andre altid er bedre, dygtigere, smukkere end en selv. Med andre ord fokusering på egne svagheder, fejl og mangler. I grelle tilfælde kan lavt selvværd udløse stress, depression og angst.
Andre mennesker oplever, at en person med lavt selvværd typisk virker tilbageholdende eller selvudslettende, eller det modsatte, nemlig pågående og dominerende.

LAVT SELVVÆRD kan forklares som en proces af tanker og handlinger der vedligeholder en negativ opfattelse af sig selv.
Lavt selvværd opstår i en proces af hændelser, som har ledt til tvivl om ens værd eller til en negativ selvopfattelse. Sådanne hændelser er måske ikke identificerbare eller virker måske ikke som så alvorlige, at det lave selvværd kan være en konsekvens af hændelserne. Men hvis de rammer kerneoverbevisninger, eller de bliver ved at opstå, kan de være udløsende årsager til det lave selvværd.
Selvværd er at elske sig selv, præcis som man er, både de gode sider og de mindre gode sider.

At arbejde med sit lave selvværd kræver villighed til at træne ny adfærd, nye tanker. Nye tanker kan vi lære når vi har afdækket de negative tanker om os selv.
Vi vil aldrig dømme andre så ”hårdt”.
Det er min erfaring at de effektiveste redskaber hertil er kognitiv terapi og TFT.

Er du i tvivl om hvad der er bedst for dig, så skriv til info@tankefelt.com, eller ring til mig på 2253 0354 og få tid til en gratis og uforpligtende rådgivningsamtale.

Læs klienthistorier om lavt selvværd