PTSD – Posttraumatisk stress disorder

Kaldes også posttraumatisk stresssyndrom, eller posttraumatisk belastningsrelation, er en psykisk tilstand, man kan risikere at udvikle, hvis man har været udsat for hændelser, der er så voldsomme, at der reelt er tale om en katastrofe.
Det gælder f.eks. hvis man har været udsat for store ulykker, naturkatastrofer, krig, tortur, overfald, dødstrusler eller gidseltagning.

Hvis man har PTSD, får man flash-backs eller mareridt, hvor man igen og igen genoplever det man har været udsat for. Og man føler stærkt ubehag hvis man kommer ud for situationer der minder om katastrofen. Man har tendens til at fare sammen, blive irritabel ”kort lunte”, få koncentrationsbesvær og problemer med at sove.

Læs mere om symptomer længere ned i teksten

Sådan stilles diagnosen

For at der er tale om en PTSD skal man:

 • Tidligere have været udsat for svær psykisk belastning af katastrofekarakter, som f.eks. større ulykker, tortur, voldtægt eller trusler på livet.
 • Gang på gang genopleve traumet, fordi man ikke kan lade være med at tænke på det eller fordi man har mareridt eller flash backs. Eller føle stærkt ubehag hvis man kommer ud for situationer, der minder en om traumet.
 • Undgå alt hvad der kan minde om traumet.
 • Have delvist eller helt hukommelsestab, når det drejer sig om den traumatiske begivenhed. Eller være i konstant psykisk alarmberedskab, som viser sig ved mindst to af følgende symptomer:
 •          –  Problemer med at falde i søvn / sove igennem
           –  Tendens til at blive irritabel eller vredesudbrud
           –  Koncentrationsbesvær
           –  Støjfølsom
           –  Tendens til at fare sammen
           –  Overdreven vagtsomhed
           –  Fysiologiske reaktioner i forbindelse med hændelser, der minder om eller symbolisere et aspekt af den traumatiske hændelse, f.eks. sveden, hjertebanken, åndenød
           –  Oplevelse af distance eller fremmedfølelse i forhold til andre
           –  Begrænset følelsesmæssigt register.

Hvem kan typisk blive psykisk påvirkede:

 • Den ramte
 • Familien, venner
 • Kollegaer
 • Tilskuer
 • Redningsfolk
 • Andre

De store spørgsmål:

 • Troede ikke det kunne ske.
 • Hvorfor er det sket? Hvorfor lige for mig?
 • Hvad er meningen?
 • Hvis skyld er det? Min egen eller de andres?

Hvad virker?

BEHANDLINGSMETODER SOM ER FUNDET SPECIELT VIRKSOMME:

 • Tankefeltterapi (TFT)og emotionel frihedsteknik (EFT)
  TFT/EFT er godkendt som en evidens-baseret metode i USA.
 • Eksponering
 • Kognitiv terapi

Man bearbejder sine traumatiske oplevelser og sine følelser i forbindelse med dem, ved at tale om dem i detaljer mange gange. I psykoterapien gennemgår man katastrofen og sine følelser i forbindelse med den sammen med en psykolog eller psykiater. På den måde kan man nå til en erkendelse af, at man må leve videre på trods af det der er sket.
Medicin: Der er ingen medicin, der hjælper på PTSD. Men hvis man udvikler en depression, kan man have gavn af at få antidepressiv medicin samtidig med at man får psykoterapi.

Det kan man selv gøre

Det kan være svært at se i øjnene at man har brug for hjælp og tilmed en hjælp der går ud på at tale om det, man allerhelst vil glemme. Det er imidlertid den eneste måde at få det bedre på. Det er derfor en god idé at man kontakter sin læge, så man kan blive henvist til terapeutisk behandling.

Link:
Tre artikler om studier i Tankefeltterapi.

EFT i Rwanda: